Śmierdzący Leń - Orawa i Żywiecczyzna - BiegiGorskie.pl

Śmierdzący Leń – Orawa i Żywiecczyzna

Z Hali Bieguńskiej doskonale widać wyniosłe Tatry i rozległą szachownicę pól słowackiej Orawy. Na horyzoncie wyraźnie rysują się Góry Choczańskie oraz Mała Fatra. Rześki wiatr i sugestywna dal budzi do życia poczucie wolności. Nic dziwnego, że miejsce to w przeszłości upodobali sobie zbójnicy.

Niedaleko, na Zbójnickich Dolinach mieli też swoją gazdówkę. Trasa biegu na 9 kilometrze przecina właśnie Halę Bieguńską i prowadzi około kilometra świerkowo-bukowym lasem wyraźnie w dół. Tuż obok Zbójnickich Dolin. Spadek terenu na tym odcinku, to nieco ponad 160 metrów.

Dalej biegacze skręcą ostro w lewo w szeroką drogę prowadzącą w stronę Hali Lipowskiej. Przed laty w tym kierunku podążali także gibcy zbójnicy, którzy później siali postrach na Orawie.

Wieść gminna głosi, że sporo kosztowności pochodzących z rabunków i grabieży zostało ukrytych w lesie zwanym Złotnicami – tuż obok Przełęczy Bory Orawskie.

I ty możesz zostawić tutaj swój ślad.

Zapisy trwają.

Bieg współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. Mikroprojekt „Szlakiem dziedzictwa pogranicza” realizowany jest w partnerstwie z gminą Novot”.

Napisane przez

Dominik Ząbczyński

Jeszcze nie skomentowany

Dodaj swój komentarz

Wiadomość

*